Vrijwaring

La Favo besteedt veel zorg en aandacht aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, accuraat en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat informatie niet volledig, juist, accuraat, bijgewerkt of weergegeven is.

Indien de informatie die u op deze website aantreft gebrekkig is, zal La Favo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Mocht u onjuistheden vaststellen, neem dan contact met ons op via hello@lafavo.be

Alle informatie op de website van La Favo is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit.

Alle informatie op de website, logo’s, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van La Favo en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of de gehele site in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van La Favo is verboden. Overtredingen zullen civiel en strafrechtelijk worden vervolgd.

Op de bepalingen van deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.